در اینجا لیست برخی از منابع مورد استفاده گردآوری شده است:

* کتاب مجموعه اذکار و ادعیه

* کتاب علامه سکاکی

* کتاب علامه میر حسینی فندرسکی

* کتاب علامه ملا محمد مهدی دامغانی

* کتاب گنجینه معنوی

* کتاب مفاتیح الجنان

* کتاب شیخ بهایی

* کتاب مهج الدعوات

* کتاب خواص تمامی آیات و سوره‌های قرآن کریم

* کتاب حاج نصر بروجردی

* و منابع دیگر ...